logo
fi en
Fira tilannehuone

Tilannekuva

Yhteistä tiedolla johtamista hankkeen edetessä

reagointia ajoissa

Firan Tilannehuoneessa muodostetaan yhteistä tilannekuvaa rakennushankkeiden etenemiseen. Ennakoitavuus paranee ja riskienhallinta helpottuu, kun prosessinomistaja ja tuotannon johto analysoivat yhteen tuotua dataa säännöllisesti. Näin potentiaaliset ongelmat – isot ja pienet – huomataan ajoissa ja ratkaisut etsitään yhdessä työmaiden kanssa. Tarvittaessa lisäresursseja saadaan ohjattua sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Lisäksi työmaat hyötyvät samojen toimintatapojen noudattamisesta sen sijaan, että jokainen yrittäisi ratkaista samat asiat erillään.

ajantasaisuus

Ajantasaisuus

Tietoa kerätään yhteen eri järjestelmistä automaattisesti sekä työmaiden päivittäisestä toiminnasta.

reaktiovalmius

Poikkeukset, kuten viivästykset, poissaolot tai reklamaatiot johdetaan yritystasolla eivätkä työmaat kohtaa ongelmia yksin.

läpinäkyvyys

Sama tilannekuva on näkyvissä läpi organisaatiorajojen, myös asiakkaille ja viranomaisille selkeinä raportteina.

Tiedossa on arvoa

Kun läpi koko rakennushankkeen hyödynnetään digitaalisia työkaluja, kerätään samalla arvokasta tietoa. Lyhyellä tähtäimellä se mm. vähentää erillisten raporttien tekoa ja yhdistää työmaakohtaisia toimintatapoja koko yrityksen yhtenäisiksi prosesseiksi, mutta pidemmällä aikavälillä se mahdollistaa oppimisen ja optimoimisen.

Dataa prosessoimalla ymmärretään paremmin, mikä tieto on arvokasta johtamisen ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta, ja millaiset prosessit tukevat fiksua rakentamista. Yhtenä tilannehuoneen tärkeimpänä tavoitteena onkin jatkuva parantaminen, oppiminen meneillään olevista rakennushankkeista ja näiden oppien siirtäminen toisiin projekteihin sekä Firan sisällä, että pitkällä tähtäimellä koko rakennusalan hyödyksi.

Siirry tilannekuvaan

Miltä työmaan reaaliaikainen tilannekuva oikeasti näyttää?

Tilannekuva demo Lue lisää
Postipuisto, Fira Oy, Asuntorakentaminen Tiedolla johdettu työmaa Tiedolla johtaminen on iso tekijä rakennustyömaiden korkealaatuisissa luovutuksissa ja läpimenoajan lyhentymisessä. Mutta Lue lisää
Kehitystyömme Tahtituotanto, standardisointi, digitalisaatio – fokuksemme on rakennustyömaiden prosessien, työkalujen ja metodologioiden kehitystyössä. Lue lisää